Častni občani
občine Kamnik


Kamnik panorama

Častni občani občine Kamnik

Na tem spletišču je v poljudni besedi in s številnimi fotografijami predstavljeno življenje in delovanje častnih občanov občine Kamnik s poudarkom na njihovem prispevku našemu mestu in občini ter na dejavnostih, ki jih povezujejo s Kamnikom.

Opombe:
(1) Za častne meščane občine Kamnik v času Avstro Ogrskega cesarstva ni dosegljivih podatkov o imenovanju - razen za častnega meščana Jana V. Lega
(2) Jan Vaclav Lego, Rudolf Maister in Oton Župančič so kamniški častni meščani, vsi kasnejši odlikovanci so častni občani

ljubiteljska spletna stran - ureja Branko Novak © 2008 - - kopiranje prispevkov je dovoljeno z navedbo vira