Gasilec, gasilske funkcije, čini, specialnosti in priznanja

Gasilske funkcije, čini, specialnosti

Jože Berlec je 32 let (1954-1986) poveljeval Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kamnik, 37 let (1955-1992) je bil poveljnik Gasilske zveze Kamnik, 25 let je bil član štaba Gasilske zveze Slovenije, 3 leta poveljnik OGZ Ljubljana okolica (1952-1955), 8 let poveljnik regije Ljubljana III., ki zajema področje Kamnik-Litija-Domžale (1984-1992), bil je član tehnične komisije, 5 let požarni inšpektor za občino Kamnik, več let član stalne požarno preventivne komisije občine Kamnik, 7 let tehnični vodja pisarne Gasilske zveze Kamnik (1992-1999), še vedno pa je, od leta 2003, predsednik tamkajšnje komisije za zgodovino gasilstva in aktivni član komisije za veterane. Je častni poveljnik PGD in GZ Kamnik (od leta 1992).

Zavzetemu delu, ki ga je spremljalo redno izobraževanje, so v skladu z novimi, vedno večjimi odgovornostmi in zaslugami sledila tudi gasilska napredovanja in odlikovanja. Leta 1944 je postal desetar, leta 1948 je dobil čin podčastnika (danes to ustreza činu nižji gasilski častnik), leta 1951 je postal gasilski oficir (danes to ustreza činu gasilski častnik), leta 1954 višji oficir (danes to ustreza činu višji gasilski častnik), leta 2004 pa je pridobil najvišji možni gasilski čin - visoki gasilski častnik II. stopnje.
Opravljen ima tečaj za strojnika, predavatelja, uporabnika dihalnih aparatov, sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin in tečaj za delo s helikopterjem.

100 let gasistva Kamnik
strojniški tečaj v Kamniku, 1970
govornik
vaja z žogo, 21.7.1962, pravilnik za igro
sta napisala inž. Franc Dolenc in Jože Berlec

s kipcem Matevža Haceta

Množica gasilskih priznanj

Njegova delovna soba je polna priznanj in odlikovanj. Krasijo jo gasilska republiška odlikovanja III., II. in I. st. (1952,  1955 in 1958), republiško gasilsko odlikovanje za posebne zasluge (1962), jugoslovanska gasilska zvezda II. in I. stopnje (1955, 1969), državno odlikovanje red dela III. st. (1961), priznanje gasilske zveze I. st. (1979), red dela s srebrnim vencem (1984), zlata medalja Mestne gasilske zveze Ljubljana (1970), zlata medalja Gasilskega društva Ljubljana (1955). Prejel je priznanja I. st. od Gasilskih zvez Kamnik, Litija, Domžale, Žalec, Grosuplje in Ptuj. Ima bronasto plaketo Gasilske zveze Kamnik (1994), leta 1996 je prejel plaketo gasilskega veterana, hrani gasilsko odlikovanje I. st. Gasilske zveze Kamnik, ki ga je prejel ob 130. letnici gasilstva. Leta 1994 mu je Gasilska zveza Slovenije podelila častno poveljniško sekirico, leta 1999 posebno odlikovanje za razvoj in zgodovino gasilstva na Slovenskem, leta 2000 pa priznanje za velike zasluge v gasilstvu. Ima še osem drugih plaket za gasilske zasluge in uspešno delo ter sodelovanje z zvezami in društvi, razne spominske znake, ki jih je prejel ob visokih obletnicah gasilskih zvez in društev tako doma, v Sloveniji, kot tudi v Avstriji. Zadnje priznanje je prejel leta 2005 in sicer spominsko medaljo Gasilske zveze Slovenije ob 50- letnici GZ Slovenije.

Kot najvišje priznanje gasilske organizacije za izjemne življenjske zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske organizacije in požarnega varstva na Slovenskem je leta 1990 prejel kipec Matevža Haceta.

100 let gasistva Kamnik
občni zbor društva ob 100-letnici kamniških gasilcev
govornik
Jože Osenar, tajnik GZ Kamnik, Janez Pregled, predsednik GZ,
govornik je Jože Berlec, poveljnik GZ; 26.4.1992
priznanje sekirica

90 let častnega občana Jožeta Berleca

11. septembra 2009 je Jože Berlec dopolnil 90 let svojega plodnega življenja. Gasilci so mu čestitali na posrečen in prisrčen način, čestitkam pa smo se pridružili občani Kamnika in župan Smolnikar. Spletni portal Kamnican.si je na ta dan zapisal, da so ...
... gasilci Gasilskih zvez Kamnik in Komenda pripravili dolgoletnemu gasilcu in častnemu poveljniku GZ Kamnik, Jožetu Berlecu pravo presenečenje za njegov 90. rojstni dan .... 90 gasilcev je namreč njemu na čast iz 90 nahrbtnih brizgaln s vodnimi curki počastilo njegov 90. rojstni dan ...

Berlec 90 let
arhivske fotografije je prispeval Jože Berlec st., fotografije ob 90.letnici pa dr.Damjan Hančič
Na tem spletišču je v poljudni besedi in s številnimi fotografijami predstavljeno življenje in delovanje častnih občanov občine Kamnik
s poudarkom na njihovem prispevku našemu mestu in občini ter na dejavnostih, ki jih povezujejo s Kamnikom.
Ljubiteljsko spletno stran častnih občanov ureja Branko Novak © 2008 - - kopiranje prispevkov je dovoljeno z navedbo vira