Nekaj fotografij o življenju in delu Emilijana Cevca

Kliknite slike za povečan prikaz


V delovni sobi

Foto portret Emilijana Cevca

Emilijan Cevc v času izida Preprostih stvari

Emilijan Cevc - delo na lestvi

Med ogledom cerkve v Bezuljaku 1986

Emilijan Cevc proučuje nabožni kipec

Akademika Emilijan Cevc (levo) in France Stele (na desni), 1964

Ob 75-letnici so mu nazdravili na SAZU

Slavnostna seja SAZU ob akademikovi 80-letnici leta 2000
(kliknite slike za povečavo)

Emilijan Cevc, 80 letnik, na njemu posvečeni slavnostni seji SAZU.
Na sliki spodaj akademik s soprogo Anico na tej slavnostni seji.
Anica Cevc

Soproga dr. Emilijana Cevca
Njegova žena dr. Anica Cevc je bila umetnostna zgodovinarka. V obdobju od 1964 do 1991 je bila direktorica Narodne galerije, za tem pa kustosinja in članica Galerijskega sveta.

Bila je raziskovalka slovenskega baročnega slikarstva, ambasadorka slovenske umetnosti v evropskih velemestih, urednica in avtorica katalogov ob stalnih in občasnih razstavah, organizatorica razstav. Napisala je okoli 200 bibliografskih enot. Je dobitnica študentske Prešernove nagrade, Valvazorjeve nagrade in Župančičeve nagrade. Leta 2001 je prejela odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije, leta 2006 pa je izšel zbornik Vis imaginis, v celoti posvečen njej in njenemu umetnostno zgodovinskemu delovanju.
Umrla je leta 2011.

Dve fotografiji iz Kamnika:


Na razstavi slikarja Maksa Koželja, Muzej Zaprice, Kamnik 2002

V pogovoru s Kamničani (na levi častni občan dr.Mirko Juteršek)

aaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

ccccccccccccccccccccc - dddddddddddddddddddddddddddd - e-naslov: