Seznam častnih občanov občine Kamnik

Na spletišču je v poljudni besedi in s številnimi fotografijami predstavljeno življenje in delovanje častnih občanov občine Kamnik s poudarkom na njihovem prispevku našemu mestu in občini ter na dejavnostih, ki jih povezujejo s Kamnikom.


Opombe:
(1) Za častne meščane občine Kamnik v času Avstro Ogrskega cesarstva ni dosegljivih podatkov o imenovanju - razen za častnega meščana Jana V. Lega
(2) Jan Vaclav Lego, Rudolf Maister in Oton Župančič so kamniški častni meščani, vsi drugi/kasnejši odlikovanci so častni občani občine Kamnik.

Na tem spletišču je v poljudni besedi in s številnimi fotografijami predstavljeno življenje in delovanje častnih občanov občine Kamnik
s poudarkom na njihovem prispevku našemu mestu in občini ter na dejavnostih, ki jih povezujejo s Kamnikom.
Ljubiteljsko spletno stran častnih občanov ureja Branko Novak © 2008 - - kopiranje prispevkov je dovoljeno z navedbo vira