SO ŠE ROŽ'CE U HARTELNU ŽAVOVALE
       (2:37 minute)
(priredil Ciril Vremšak, solist Janez Majcenovič)