Nekaj fotografij o družini, življenju in delovanju Nika Sadnikarja


Ded Martin Novak, nadpoštar v Kamniku

Starša pred poroko (1902 ali 1903)

Niko, šolar - gimnazijec 1927

Pevec v Kamniškem kvintetu 1940 (drugi z desne)

Ob najdbi mamuta v Nevljah pri Kamniku 14, marca 1938

Prisilni hrvaški domobran - zdravnik

Kot partizanski zdravnik

Kot vojaški zdravnik po osvoboditvi

Družina Sadnikarjevih kmalu po koncu druge svetovne vojne

Po upokojitvi je 14 let (do 1986) delal kot rentgenolog v Kamniku

18 let je deloval v kamniškem Turističnem društvu.
To je bilo obdobje uveljavljanja festivala kamniških narodnih noš.

Zaradi njegove vztrajnosti je Kamnik bogatejši za mnoga
spominska obeležja svojim rojakom. Sodeloval je že leta 1938
pri postavitvi spominske plošče na Maistrovi rojstni hiši.

Častni občani Kamnika: Cene Matičič, Stane Gabrovec,
Viktor Repanšek, Niko Sadnikar, Jože Berlec
(Vir: Kamniški zbornik 2006, foto Vera Mejač)

In še dva častna občana: Niko Sadnikar
ob spomeniku Rudolfa Maistra v Kamniku
(Foto dr.Damjan Hančič, 28. marca 2009)
Ob 95. letnici, aprila 2011, so mu prijatelji likovniki pripravili veliko presenečenje - razstavo njegovih portretov
Zgoraj na sliki desno je organizator prireditve dr. Ivo Kordaš. (za podrobneje o tej prireditvi kliknite TUKAJ)
(fotografiji: levo foto Katja Trotošek, desno foto Helena Plahuta
)


Na tem spletišču je v poljudni besedi in s številnimi fotografijami predstavljeno življenje in delovanje častnih občanov občine Kamnik
s poudarkom na njihovem prispevku našemu mestu in občini ter na dejavnostih, ki jih povezujejo s Kamnikom.
Ljubiteljsko spletno stran častnih občanov ureja Branko Novak © 2008 - - kopiranje prispevkov je dovoljeno z navedbo vira