Posnetki nastopov Franceta Tomšiča ob 20 letnici demokratičnih sprememb

Pozdravni nagovor Franceta Tomšiča na proslavi 20-letnice SDS,
ki je bila 13. februarja 2009:
Tomšičev zadnji nagovor javnosti 20. marca 2010 na prireditvi ob 20. obletnici
kamniškega Demosa, ko je društvo Demos na Kamniškem izdalo spominski
zbornik o Demosu na Kamniškem v 90. letih:
Na tem spletišču je v poljudni besedi in s številnimi fotografijami predstavljeno življenje in delovanje častnih občanov občine Kamnik
s poudarkom na njihovem prispevku našemu mestu in občini ter na dejavnostih, ki jih povezujejo s Kamnikom.
Ljubiteljsko spletno stran častnih občanov ureja Branko Novak © 2008 - - kopiranje prispevkov je dovoljeno z navedbo vira