Tudi kot upokojenec je bil še kako glasbeno dejaven


V domu v Mekinjah je vodil ženski pevski zbor domskih uslužbenk

znova zbrane pevke nekdanje Solidarnosti

Pogosto in prav rad je zaigral na klavir

Viktor Mihelčič, fotografiran
v muzeju na Zapricah

župan Smolnikar mu izroča album ob 85. letnici

obisk iz Občine (na levi še drugi častni občan Cene Matičič)

Na domskem koncertu mu je zapel tudi Janez Majcenovič

so mu za 90. rojstni dan čestitali tudi člani kamniške Nove Slovenije,
ki so mu podarili njemu še posebej simpatično čestiko (na sliki spodaj)


Spodaj: Viktor Mihelčič si je posebej zaželel, da objavimo izrezka o prireditvah v domu:
dva spomina, ki sta mu bila zelo pri srcu (kliknite spodnji sliki za povečavo)


Na tem spletišču je v poljudni besedi in s številnimi fotografijami predstavljeno življenje in delovanje častnih občanov občine Kamnik
s poudarkom na njihovem prispevku našemu mestu in občini ter na dejavnostih, ki jih povezujejo s Kamnikom.
Ljubiteljsko spletno stran častnih občanov ureja Branko Novak © 2008 - - kopiranje prispevkov je dovoljeno z navedbo vira