Maistrova spominska soba - muzej v Kamniku (otvoritev 23. novembra 2013)

Maistrova rojstna hiša v KamnikuRudolf Maister je bil rojen 29. marca 1874 v Kamniku na Šutni v Svetičevi hiši, danes Šutna 23. Hiša je 1902. leta postala last dekana kamniške župnije Oblaka, po njem jo je podedovala nečakinja Ana Jelovšek, po njeni smrti, 1920, pa je hišo prevzela kamniška župnija. Leta 1938 je bila stavba prenovljena in na njej odkrita spominska plošča generalu Maistru. Po 2. svetovni vojni je bila hiša nacionalizirana, po letu 1990 pa vrnjena kamniški župniji. Kamniški občani so si že od 90. let prizadevali, da bi v hiši odprli Maistrovo spominsko sobo. V letu 2003 je bila s finančno podporo Občine dokončana statična prenova hiše in obnovljeno ostrešja. V letih 2011/12 se je Občina uspešno pogodila z Župnijskim uradom (župnik Anton Dular) o delitvi lastnine in v letih 2012/2013 pričela z zahtevnimi obnovitvenimi deli v notranjosti občinskega dela hiše. V tem času je tudi mag. Zora Torkar iz Medobčinskega muzeja Kamnik izdelala scenarij o vsebinski zasnovi v bodoči Maistrovi sobi, pri tem pa sodelovala z drugimi slovenskimi muzeji, knjižnicami, zasebniki in društvi, ki hranijo gradivo o generalu Rudolfu Maistru. S pomočjo Društva general Maister Kamnik in Zveze društev general Maister je bilo za razstavo pridobljenih nekaj donacij zasebnikov. Z dopolnitvijo ustreznega občinskega odloka je rojstno hišo Rudolfa Maistra in razstavo v njej dobil v upravljanje Medobčinski muzej Kamnik kot svojo dislocirano enoto. Nikjer v Sloveniji ni na enem mestu zbranega toliko raznovrstnega gradiva o njem in o njegovem času.

Maistrova soba in stalna razstava v njej RUDOLF MAISTER - DOMOLJUB, GENERAL, KULTURNIK, PESNIK IN BIBLIOFIL je bila slovesno odprta na državni praznik 23. septembra 2013. kot ravno v na novo odprti Spominski sobi Rudolfa Maistra, ki je torej hkrati rojstna hiša generala Maistra.

Otvoritve Spominske sobe Rudolfa Maistra so se na sicer hladen, deževen dan poleg Kamničanov udeležili pomembni gostje, med njimi tudi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Mitja Bervar, nekdanji predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, predstavniki diplomatskega zbora in Državnega zbora, predsednik Zveze društev general Maister mag. Milan Lovrenčič, predsednik Društva general Maister Kamnik Ivan Sekavčnik, predstavniki več domoljubnih in veteranskih organizacij ter vnuka in snaha generala Rudolfa Maistra, Sonja Maister in Stojan ter Borut Maister.

Slavnostni govornik kamniški župan Marjan Šarec je v svojem govoru izkazal čast in zahvalo generalu, pesniku in domoljubu Rudolfu Maistru in dokazal, da se da, če je le volja, moč in pogum.Odprtje Maistrove sobe je spremljal tudi kulturni program - nastopili so Orkester Slovenske vojske, Kvartet Krt in recitatorja gledališke skupine Rudolfi, prireditev pa je povezovala Barbara Božič.

Maistrova soba

Maistrova soba Kamnik

Otvoritev Maistrove sobe v Kamniku. Na sliki predsednik Zveze društev general Maister mag. Milan Lovrenčič, župan Kamnika Marjan Šarec in predsednik kamniškega Maistrovega društva Ivan Sekavčnik

Razstava RUDOLF MAISTER - DOMOLJUB, GENERAL, KULTURNIK, PESNIK IN BIBLIOFIL

pripoveduje življenjsko zgodbo o generalu in njegovem času ter o njegovem še vedno močnem vplivu na Slovence.

V družinskem albumu sledimo fotografijam staršev in bratov, njegovi družini, resnim vojaškim portretom ter tudi osebnim dokumentom. Skozi Maistrove oči vidimo značilne podobe Kamnika v 80. letih 19. stoletja, ki jih je sam doživel kot otrok.

Rudolf Maister je imel odločilno vlogo na Štajerskem in na Koroškem po koncu 1. svetovne vojne ob razpadu Avstro-ogrske, ko so se oblikovale nove države in nove meje. Tedaj je 29. oktobra 1918 med drugimi nastala tudi Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se je 1. decembra 1918 združila v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Dne 23. novembra 1918 je Maister osvobodil Maribor in na ta dan praznujemo državni praznik – dan Rudolfa Maistra. Pomembno vlogo je imel s sodelavci pri bojih na Koroškem, pri katerih so mu pomagali številni prostovoljci, Maistrovi borci iz Štajerske in tudi Kranjske, ki so za svoje delovanje prejeli spomenice in priznanja.

Maistrovo življenje je bilo kmalu povezano s knjigami ter literarnim, pesniškim in likovnim ustvarjanjem. Obiskovalec tako dobi vpogled v njegovo knjižnico, lahko pa tudi bere, posluša recitacije ali uglasbene pesmi iz pesniških zbirk Poezije in Kitica mojih. Spremljajoče predvajanje filmov, od arhivskih do sodobnih dokumentarnih in umetniških, ponuja obiskovalcu še dodatne informacije o njegovem pomenu za slovensko zgodovino.

Številna častna priznanja, diplomske listine in odlikovanja dokazujejo ugled, ki ga je užival tako v rojstnem Kamniku kot tudi v drugih slovenskih krajih. V njegov spomin so nastali številni javni spomeniki in spominske plošče. Za ohranitev spomina na Rudolfa Maistra danes skrbi Zveza društev general Maister in društva generala Maistra.

Za najmlajše obiskovalce so v Maistrovi hiši pripravljeni pedagoški kotički, kjer lahko aktivno sodelujejo pri Maistrovem vrtiljaku in spoznavajo dogodke iz njegovega življenja, ali v bralnem kotičku, kjer lahko prebirajo njegove knjige oz. knjige o njem.

Razstava na sodoben muzealski način želi pritegniti različne starostne skupine obiskovalcev, tudi najmlajše, da se zavedo pomena generala Rudolfa Maistra v slovenski zgodovini in njegove ljubezni do slovenske zemlje. 

Viri:
- opis razstave povzet po spletišču Medobčinskega muzeja Kamnik (mmk.izstop.si in po oddaji RTVSLO - kliknite TUKAJ)
- fotografija otvoritve Maistrove sobe Janja Zorman Macura na www.kamnik.si
- o zgodovini Maistrove hiše: dr. Niko Sadnikar 2009, za video posnetek kliknite TUKAJ.

Na tem spletišču je v poljudni besedi in s številnimi fotografijami predstavljeno življenje in delovanje častnih občanov občine Kamnik
s poudarkom na njihovem prispevku našemu mestu in občini ter na dejavnostih, ki jih povezujejo s Kamnikom.
Ljubiteljsko spletno stran častnih občanov ureja Branko Novak © 2008 - - kopiranje prispevkov je dovoljeno z navedbo vira